تپسل

نمایش میلیون‌ها تبلیغ ویدئویی در پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های ایرانی

تپسل

نمایش میلیون‌ها تبلیغ ویدئویی در پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های ایرانی

تپسل
پیوندهای روزانه
شبکه‌های اجتماعی

امروزه نمایش تبلیغات به یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد برای اپلیکیشن‌ها تبدیل شده است. میزان درآمد اپلیکیشن‌ها به پارامترهای مختلفی وابسته است و بنابراین، ناشرین نیازمند معیارهای کمّی مناسبی هستند که بتوانند به وسیله آن‌ها میزان کارآیی و تاثیرگذاری تبلیغات را در اپلیکیشن‌های خود مورد ارزیابی قرار دهند و از این طریق بهترین شبکه تبلیغاتی را انتخاب کرده و هم‌چنین با تحلیل این آمارها بتوانند به درآمد بیشتری دست یابند.

میزان درآمد یک اپلیکیشن از یک سیستم تبلیغاتی به معیارهای مختلفی هم‌چون درصد وجود تبلیغ (Fill Rate) و نرخ نمایش کامل ویدئو ((Completion Rate و درآمد موثر هزاره (eCPM) مرتبط است که در ادامه به معرفی تک‌تک آن‌ها و نحوه بهینه‌سازیشان می‌پردازیم. از این رو، انتخاب یک شبکه تبلیغاتی مناسب که بتواند این معیارها را به صورت قابل تحلیل و مقایسه‌ در اختیار ناشرین قرار دهد می‌تواند اپلیکیشن‌ها را به سمت سودآوری بیشتر سوق دهد.

تپسل با اضافه کردن سرویس آنالیز داده‌های نمایش تبلیغ (Ad. Analytics) به نسخه جدید خود به این نیاز ناشرین پاسخ می‌دهد و در پنل جدید تپسل، نمودارهایی به ناشرین ارائه می‌شود که با بررسی آن‌ها می‌توانند از میزان تاثیرگذاری تبلیغات بر کاربر در اپلیکیشن خود باخبر شوند. سرویس آنالیز داده‌های نمایش تبلیغ به کمک ویژگی تبلیغ‌گاه (Zone) تپسل، که تبلیغات موجود در مکان‌های مختلف اپلیکیشن را از هم تفکیک می‌کند، می‌تواند به بررسی میزان تاثیرگذاری تبلیغات در مکان‌های مختلف اپلیکیشن بپردازد. بنابراین ناشرین به کمک نسخه جدید تپسل می‌توانند در زمان‌های مختلف، تبلیغ‌گاه‌هایی که در آن‌ها تبلیغات تاثیر بیشتری بر کاربر دارند را شناسایی کنند و بدین ترتیب به درآمد بیشتری از طریق تبلیغات دست یابند.

ناشرین با ورود به پنل تپسل، میتوانند به تغییرات پارامترهای متفاوت بر حسب زمان در تبلیغ‌گاه‌های مختلفی که در اپلیکیشن خود تعریف کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند. این پارامترها شامل درصد وجود تبلیغ (Fill Rate)، تعداد نمایش کامل ویدئو، نرخ نمایش کامل ویدئو ((Completion Rate، درآمد موثر هزاره (eCPM) و درنهایت درآمد کل هستند. ناشر با بررسی تمام پارامترهای فوق در تمام تبلیغ‌گاه‌های تعریف‌شده در اپلیکیشن خود می‌تواند تاثیرگذاری تبلیغات در هر تبلیغ‌گاه را مورد بررسی قرار دهد و به کمک آزمون آ/ب بین تبلیغ‌گاه‌های مختلف، تبلیغ‌گاه‌های موثر را فعال و تبلیغ‌گاه‌های بدون تاثیر را غیرفعال کند.

درصد وجود تبلیغ(Fill Rate یا به اختصار FR)

نسبت تعداد درخواستهای موفق (درخواستی که ویدئویی از سمت تپسل برای آن فرستاده شده است) به تعداد کل درخواستهای ارسالشده از طرف اپلیکیشن را درصد وجود تبلیغ (Fill Rate) می‌نامیم.

با توجه به اینکه تعداد کمپین‌های تبلیغاتی که در اختیار هر شبکه تبلیغاتی قرار می‌گیرد محدود است و همچنین بعضی از این تبلیغات از سوی تبلیغ دهندگان دارای محدودیت‌‌هایی برای پخش نیز هستند، در صورت بالا بودن تعداد درخواست‌هایی که توسط یک اپلیکیشن به شبکه تبلیغاتی فرستاده می‌شود، ممکن است ویدئوهای تبلیغاتی تکراری شوند و یا اصلا تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه ممکن است تبلیغ‌دهنده تعیین کرده باشد که یک تبلیغ در روز نباید بیشتر از سه بار به یک کاربر نشان داده شود و یا اینکه تبلیغ‌دهنده دوست نداشته باشند فاصله پخش بین تبلیغاتش کمتر از نیم ساعت باشد، در این صورت اگر اپلیکیشنی تعداد زیادی درخواست نمایش تبلیغ به شبکه تبلیغاتی بفرستند، ممکن است تعدادی از این درخواست‌ها پاسخی برای نمایش ویدئو دریافت نکنند.

بنابراین، ناشرین برای سودآوری بیشتر خود باید با بررسی شاخص درصد وجود تبلیغ در طی زمان برای تبلیغ‌گاه‌های مختلف تبلیغاتی در اپلیکیشن خود، آن تبلیغ‌گاهی که شاخص درصد وجود تبلیغ بیشتری دارد را فعال نگه دارند و تبلیغ‌گاه‌های با شاخص درصد وجود تبلیغ کم را غیرفعال کنند.

 به عنوان نمونه Quiz of Kings یکی از اپلیکیشن‌های پرطرفداری است که از شبکه تبلیغاتی تپسل استفاده می‌کند. تعداد درخواست‌هایی که از سمت این اپلیکیشن به تپسل فرستاده می‌شود بسیار بالاست ولی با انتخاب جایگاه‌های مناسب برای نمایش تبلیغات توسط این اپلیکیشن، شاخص درصد وجود تبلیغ این اپلیکیشن برابر با 100% است و تقریبا تمام درخواست‌هایی که از Quiz of Kings به تپسل فرستاده می‌شود، با ارسال ویدئوهای تبلیغاتی پاسخ داده می‌شوند. این در حالی است که متوسط درصد وجود تبلیغ در تپسل بین همه‌ی اپلیکیشن‌ها بین 65 تا 70 درصد است. به عبارت دیگر، پیاده‌سازی صحیح و بهینه‌ی ناشرین می‌تواند حتی این شاخص را هم تحت تاثیر قرار بدهد.

نمودار زیر نمونه‌ای از نمودار زمانی شاخص وجود تبلیغ برای یک تبلیغ‌گاه یک اپلیکیشن در تپسل است.

پایان نمایش

منظور از پایان نمایش ، دفعاتی است که کاربر ویدئوی تبلیغاتی را تا انتها مشاهده کرده است. بنابراین، نمودار زمانی پایان نمایش می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار ناشرین قرار دهد. نمودار زیر نمونه‌ای از نمودار تغییرات زمانی تعداد نمایش کامل یک اپلیکیشن است که تپسل در اختیار ناشر آن اپلیکیشن قرار داده‌است. 

نرخ نمایش کامل (Completion Rate یا به اختصار CR)

شاخص نرخ نمایش کامل که یکی از پارمترهای مهم برای تعیین میزان تاثیرگذاری تبلیغات بر کاربر می‌باشد، به صورت زیر تعریف می‌شود: نسبت تعداد ویدئوهای کامل تماشا شده به نسبت کل ویدئوهای پخش شده در اپلیکیشن.

هرچه نرخ مشاهده کامل بالاتر باشد، نشان‌دهنده این است که در میان تعداد نمایش‌هایی که شروع به پخش شده‌اند، تعداد بیشتری از کاربرها ویدئوی تبلیغاتی را به طور کامل مشاهده کرده‌اند و بنابراین تاثیرگذاری تبلیغات بر کاربرها بیشتر بوده‌است. نمودار زیر تغییرات زمانی نرخ مشاهده کامل را در یکی از اپلیکیشن‌هایی که از تپسل استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد.

 

درآمد موثر هزاره (effective Cost Per Mille یا به اختصار eCPM)

ناشر با دانستن تغییرات زمانی درآمد موثر هزاره در تبلیغ‌گاه‌های مختلف به متوسط میزان درآمدی که از هر هزار نمایش کامل ویدئوی تبلیغاتی، در آن تبلیغ‌گاه مشخص و در طی زمان، کسب میکند، دسترسی پیدا خواهد کرد و بنابراین در زمان‌های مختلف، تبلیغ‌گاه‌های تاثیرگذار برای ارائه نمایش تبلیغاتی مشخص می‌شوند. در ادامه نمونه‌ای ازنمودار تغییرات درآمد موثر هزاره طی سه روز در یکی از تبلیغ‌گاه‌های یک اپلیکیشن که تپسل در اختیار ناشرش قرار داده، آمده است.


درآمد

ساده‌ترین راهی که ناشر از طریق آن به میزان تاثیرگذاری تبلیغات در اپلیکیشن خویش پی می‌برد، میزان درآمد کل از تبلیغاتش است.

در پنل تپسل نمودار درآمد کل در طی زمان از هر تبلیغ‌گاه موجود در یک اپلیکیشن به ناشر آن اپلیکیشن ارائه می‌شود. در زیر نمونه ای از این نمودار تپسل برای یک تبلیغ‌گاه در یک اپلیکیشن آمده است.

به تازگی منبعی مستقل گزارشی از نحوهی عملکرد انواع سرویسهای تبلیغاتی داخل ایران منتشر کرده است که در آن  شاخص‌های درصد وجود تبلیغ و درآمد موثر هزاره مورد بررسی قرار گرفتهاند. در اینجا به مقایسه عملکرد تپسل با سه شرکت ارائهدهندهی خدمات داخل ایران که مدل تبلیغاتیشان ویدئویی است میپردازیم. سه شرکت مذکور AdColony، Unity Ads و Vungle هستند.

همانطور که اعداد مربوط به درآمد موثر هزاره نشان میدهند بهترین قیمت نمایش تبلیغات ویدئویی برای ناشران ایرانی در سیستم تپسل لحاظ میشود. با بررسی شاخص درصد وجود تبلیغ هم مشخص می‌شود  که بیش از نیمی از درخواست‌های ناشر‌ین برای نمایش تبلیغ در تپسل با پاسخ مثبت مواجه میشوند واین  بیانگر مزیت تپسل نسبت به سایر شبکههای تبلیغاتی داخلی و خارجی ارائهدهندهی خدمات تبلیغات موبایل به ناشرین ایرانی است. برای آشنایی با سایر پارامترهای مهم برای انتخاب شبکه تبلیغاتی توسط ناشرین اینجا را مطالعه کنید.

درآمد موثر هزاره

درصد وجود تبلیغ

شبکه تبلیغاتی

0.14 دلار

3%

Vungle

0.74 دلار

48%

Unity Ads

1.06 دلار

12%

AdColony

2.5 دلار

65%

Tapsell

نظرات  (۱)

ویژگی فوق العاده ای هست

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی